Jak niektórym wiadomo, kawa w przyrodzie nie występuje w kilogramowych, foliowych woreczkach. Bliższe prawdy jest to, że ziarna kawy są pestkami owoców, wyrastających na krzewach. Jeśli zatem poruszamy kwestię krzewów, to możemy więcej powiedzieć o ich gatunkach.